giúp mk bài này vs đc k các bạn ơi

By Bella

giúp mk bài này vs đc k các bạn ơi
Oxi hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp lưu huỳnh và photpho trong bình chứa khí oxi dư thu được một chất khí có mùi hắc khó thở và 28,4 gam một chất bột màu trắng bám trên thành bình . a,hãy cho biết công thức hóa học của chất bột chất khí nói trên b,tính thành phần phần trăm về khối lượng của từng chất trong hỗn hợp ban đầu biết trong hỗn hợp ban đầu có 20 phần trăm tạp chất trơ không tham gia phản ứng và số phân tử chất dạng bột tạo thành gấp 2 lần số phân tử chất dạng không khí. c,tính số phân tử khí oxi tham gia phản ứng .

0 bình luận về “giúp mk bài này vs đc k các bạn ơi”

 1. Đáp án:

   a) khí SO2;  bột P2O5

  b) m=19,5 gam; %mP=63,6%; %mS=16,4%

  c) số phân tử O2 =3,6.10^23 phân tử

  Giải thích các bước giải:

  S + O2 –> SO2 

  4P + 5O2 —> 2P2O5 

  -> bột là P2O5; khí là SO2

  mP2O5=28,4 gam -> nP2O5=28,4/(31.2+16.5)=0,2mol

  Vì số phân tử chất dạng bột gấp 2 lần số phân tử chất dạng khí

  -> nP2O5=2nSO2 –> nSO2=0,1 mol

  -> nS=nSO2=0,1 mol; nP=2nP2O5=0,2.2=0,4 mol

  -> mP + mS=0,1.32+0,4.31=15,6 gam

  -> m= 15,6/80%=19,5 gam

  ->%mP=0,4.31/19,5=63,6%; %mS=100%-20%-63,6%=16,4%

  Ta có: nO2=5/4nP + nS=0,4.5/4 +0,1=0,6 mol

  -> số phân tử O2=0,6.6.10.^23=3,6.10^23 phân tử

   

  Trả lời

Viết một bình luận