một xe đang đi với vận tốc 18km/h thì đi xuống dốc biết lực kéo 5000N lực cản=1200 N khối lương vật=950 kg . tính gia tốc của xe

By Gabriella

một xe đang đi với vận tốc 18km/h thì đi xuống dốc biết lực kéo 5000N lực cản=1200 N khối lương vật=950 kg . tính gia tốc của xe

0 bình luận về “một xe đang đi với vận tốc 18km/h thì đi xuống dốc biết lực kéo 5000N lực cản=1200 N khối lương vật=950 kg . tính gia tốc của xe”

Viết một bình luận