Giúp mk với ạ !!! Vote cho 5 sao nè !!! Cho 11,2 gam sắt tác dụng vừa đủ với HCl sau phản ứng thu được thể tích lít khí hidro ở điều kiện tiêu chuẩn

Photo of author

By Anna

Giúp mk với ạ !!!
Vote cho 5 sao nè !!!
Cho 11,2 gam sắt tác dụng vừa đủ với HCl sau phản ứng thu được thể tích lít khí hidro ở điều kiện tiêu chuẩn
A Tìm thể tích
B Tìm khối lượng của FeCl2 tạo ra sau phản ứng
C Tìm khối lượng của HCl

0 bình luận về “Giúp mk với ạ !!! Vote cho 5 sao nè !!! Cho 11,2 gam sắt tác dụng vừa đủ với HCl sau phản ứng thu được thể tích lít khí hidro ở điều kiện tiêu chuẩn”

 1. Đáp án:

   làm tốt

  Giải thích các bước giải:

  PTHH: Fe + 2HCl  FeCl2 + H2

  a. ADCT : n = mMmM ta có:

  nFe = 11,2 / 56 = 0,2 (mol)

  Theo PTHH : nFe = nH= 0,2 mol

  ADCT: V = 22,4. n ta có :

  V= 22,4 . 0,2 = 4,48 (l)

  b. Theo phương trình ta có: nFe= nFeCl2 = 0,2

  ADCT: m = n. M

  mFeCl2 = 0,2 . 127 = 25,4 (g)

  c. Theo phương trình ta có: nFe=nHCl = 0.2 ( mol)

  ADCT: m = n. M

  mHCl = 36,5 . 0,2 = 7,3 (g)

 2. Đáp án: a) VH2= 4,48 l

  b) mFeCl2= 25,4 g

  c) mHCl= 14,6 g

   

  Giải thích các bước giải:

   a) nFe= 11,2/56= 0.2 mol

  nHCl=2nFe=0,4 mol ; nFe=nFeCl2=nH2=0,2 mol

  VH2=0,2 × 22,4 = 4,48 l

  b) mFeCl2= 0,2 × (56+35,4×2)=25,4 g

  c) mHCl= 0,4 × 36,5= 14,6 g

Viết một bình luận