giúp mk vs viết câu khái quát (câu mở đầu, kiểu như mở bài ý) cho đề bài viết đoạn văn suy nghĩ e về tính trung thực lưu ý là 1 câu khái quát chung t

Photo of author

By Ruby

giúp mk vs
viết câu khái quát (câu mở đầu, kiểu như mở bài ý) cho đề bài viết đoạn văn suy nghĩ e về tính trung thực
lưu ý là 1 câu khái quát chung thôi nha mk chỉ cần 1 câu thôi
ai có 2 cách viết thì cứ thêm cx đc
Leave a Comment