Glucozo thì tan được trong nước không ạ? … … … Nhưng tớ tan trong cậu rồi đó :v

By Alaia

Glucozo thì tan được trong nước không ạ?Nhưng tớ tan trong cậu rồi đó :v

0 bình luận về “Glucozo thì tan được trong nước không ạ? … … … Nhưng tớ tan trong cậu rồi đó :v”

Viết một bình luận