Tóm tắt văn bản Sơn Tinh , Thủy Tinh viết ngắn gọn ạ’

By Adalyn

Tóm tắt văn bản Sơn Tinh , Thủy Tinh viết ngắn gọn ạ’

0 bình luận về “Tóm tắt văn bản Sơn Tinh , Thủy Tinh viết ngắn gọn ạ’”

  1. #nocopy

    @nee.

    Vua Hùng có một cô công chúa xinh đẹp tên là Mi Châu. Đến tuổi lấy chồng, vua Hùng kén rể cho con. Một hôm có hai chàng trai khôi ngô, tuấn tú đến cầu hôn. Một chàng đến từ núi Ba Vì – Sơn Tinh  và một chàng đến từ biển cả – Thủy Tinh. Cả hai chàng đều tốt nên vua Hùng phân vân không biết chọn ai. Vì thế vua Hùng đưa ra sính lễ, hễ ai mang tới trước thì rước Mi Nương về. Hôm sau, Sơn Tinh đến trước lấy được vợ, Thủy Tinh đến sau nên đùng đùng tức giận và mang quân đánh Sơn Tinh. Cứ thế, hằng năm hai vị vua giao tranh gây nên lũ lụt và lúc nào cũng thế, Sơn Tinh luôn thắng trận trở về. 

    Học tốt nekk ^•^

    Trả lời

Viết một bình luận