“Gõ đầu roi….chửi mắng thôi à” a)đoạn trích trên được viết vào thời gian nào , trào lưu văn học nào b)viết một đoạn văn ngắn nên cảm nghĩ của e về n

Photo of author

By Remi

“Gõ đầu roi….chửi mắng thôi à”
a)đoạn trích trên được viết vào thời gian nào , trào lưu văn học nào
b)viết một đoạn văn ngắn nên cảm nghĩ của e về nhân vật chị dậu trong đoạn trích trên có sử dụng câu ghép và dấu hai chấm

0 bình luận về ““Gõ đầu roi….chửi mắng thôi à” a)đoạn trích trên được viết vào thời gian nào , trào lưu văn học nào b)viết một đoạn văn ngắn nên cảm nghĩ của e về n”

  1.  a, đoạn trích trên được viết vào thời phong kiến , trào lưu văn học hiện thực về nông thôn 

    b, theo như em nghĩ nhân vật Chị dậu là chứng nhân của tâm hồn người phụ nữ nông dân , vừa giàu tình yêu thương vừa có sức sống tiềm tằng mạnh mẽ 

Viết một bình luận