“Gõ đầu roi….chửi mắng thôi à” a)đoạn trích trên được viết vào thời gian nào , trào lưu văn học nào b)viết một đoạn văn ngắn nên cảm nghĩ của e về n

By Remi

“Gõ đầu roi….chửi mắng thôi à”
a)đoạn trích trên được viết vào thời gian nào , trào lưu văn học nào
b)viết một đoạn văn ngắn nên cảm nghĩ của e về nhân vật chị dậu trong đoạn trích trên có sử dụng câu ghép và dấu hai chấm
Viết một bình luận