góc kề cạnh bên của hình thang có số đo là 70o.góc kề cạnh bên dó là bao nhiêu

Photo of author

By Josie

góc kề cạnh bên của hình thang có số đo là 70o.góc kề cạnh bên dó là bao nhiêu
Viết một bình luận