H năm nay 18 tuổi . H đã đi làm và có thu nhập riêng . Bố H mất sớm , mẹ H hơn 50 tuổi thường xuyên ốm đau , không làm được việc nặng , lại phải nuôi

Photo of author

By Gabriella

H năm nay 18 tuổi . H đã đi làm và có thu nhập riêng . Bố H mất sớm , mẹ H hơn 50 tuổi thường xuyên ốm đau , không làm được việc nặng , lại phải nuôi em H đang học lớp 9 . Cuộc sống gia đình khó khăn . H có nghĩa vụ đóng góp để nuôi
mẹ và em không? Pháp luật nước ta đã quy định như thế nào về nghĩa vụ này? Anh chị giúp em với ạ ????
Leave a Comment