việt nam thuộc đới khí hậu nào việt nam thuộc đới khí hậu nào ? trình bày vị trí và đặc điểm của đới khí hậu nhiệt đới ?

Photo of author

By Kennedy

việt nam thuộc đới khí hậu nào
việt nam thuộc đới khí hậu nào ? trình bày vị trí và đặc điểm của đới khí hậu nhiệt đới
?

0 bình luận về “việt nam thuộc đới khí hậu nào việt nam thuộc đới khí hậu nào ? trình bày vị trí và đặc điểm của đới khí hậu nhiệt đới ?”

  1.  Tương ứng với 5 vành đai nhiệt, trên Trái đất cũng có 5 đới khí hậu theo vĩ độ đó là 1 đới nóng; 2 đới ôn hòa và 2 đới lạnh

    – Nước ta nằm trong khu vực gió mùa châu Á, quanh năm chịu ảnh hưởng của các khối khí chuyển động theo mùa: Gió mùa đông khô lạnh với gió mùa đông bắc, gió mùa hạ nóng ẩm với gió mùa tây nam

  2. – Nước ta nằm trong khu vực gió mùa châu Á, quanh năm chịu ảnh hưởng của các khối khí chuyển động theo mùa: Gió mùa đông khô lạnh với gió mùa đông bắc, gió mùa hạ nóng ẩm với gió mùa tây nam

    viet-nam-thuoc-doi-khi-hau-nao-viet-nam-thuoc-doi-khi-hau-nao-trinh-bay-vi-tri-va-dac-diem-cua-d

Viết một bình luận