Hai bạn Anh và Trí có 43 bi Trí và Quân có 52 bi Quân và Anh có 45 bi Tìm số bi mỗi bạn??????????? mong giúp

By Adalynn

Hai bạn Anh và Trí có 43 bi
Trí và Quân có 52 bi
Quân và Anh có 45 bi
Tìm số bi mỗi bạn???????????
mong giúp vs ạ
Viết một bình luận