Hai bạn Anh và Trí có 43 bi Trí và Quân có 52 bi Quân và Anh có 45 bi Tìm số bi mỗi bạn??????????? mong giúp

Photo of author

By Adalynn

Hai bạn Anh và Trí có 43 bi
Trí và Quân có 52 bi
Quân và Anh có 45 bi
Tìm số bi mỗi bạn???????????
mong giúp vs ạ

0 bình luận về “Hai bạn Anh và Trí có 43 bi Trí và Quân có 52 bi Quân và Anh có 45 bi Tìm số bi mỗi bạn??????????? mong giúp”

 1. Đáp án:

  Quân :  ` 27 ` viên 

  Anh : ` 18 ` viên 

  Trí : ` 25 ` viên 

  Giải thích các bước giải:

  Vì mỗi bạn đều được lặp lại 2 lần nên tổng số bi của ba bạn là : 

  ` ( 43 + 52 + 45 ) : 2 = 70 ` ( viên )

  Bạn Quân có số viên bi là :

  ` 70 – 43 = 27 ` ( viên ) 

  Bạn Anh có số viên bi là :

  ` 45 – 27 = 18 ` ( viên )

  Bạn Trí có số viên bi là : 

   ` 43 – 18 = 25 ` ( viên ) 

  Đáp số : Quân :  ` 27 ` viên 

                Anh : ` 18 ` viên 

                Trí : ` 25 ` viên 

 2. Đáp án :

  Anh có `18` viên bi

  Trí có `25` viên bi

  Quân có `27` viên bi

  Giải thích các bước giải :

  Hai lần tổng số bi của Anh và Trí và Quân là :

  `43+52+45=140 (viên)`

  Tổng số bi của Anh và Trí và Quân là :

  `140:2=70 (viên)`

  Số bi của Quân là :

  `70-43=27 (viên)`

  Số bi của Trí là :

  `52-27=25 (viên)`

  Số bi của Anh là :

  `43-25=18 (viên)`

  Đáp số : Anh có `18` viên

                Trí có `25` viên

                Quân có `27` viên

  ~Chúc bạn hoc tốt !!!~

Viết một bình luận