Oxi hóa hoàn toàn 4,56g một hợp chất hữu cơ A thu được 13,20g CO2 và 3,16g H2O. Ở ống nghiệm khác nung 5,58g A với cho thu được 0,67 lít khi nitơ( đkt

By Liliana

Oxi hóa hoàn toàn 4,56g một hợp chất hữu cơ A thu được 13,20g CO2 và 3,16g H2O. Ở ống nghiệm khác nung 5,58g A với cho thu được 0,67 lít khi nitơ( đktc). Tính % khối lượng của C, N, H và oxi ở hợp chất A.

0 bình luận về “Oxi hóa hoàn toàn 4,56g một hợp chất hữu cơ A thu được 13,20g CO2 và 3,16g H2O. Ở ống nghiệm khác nung 5,58g A với cho thu được 0,67 lít khi nitơ( đkt”

Viết một bình luận