Hai đầu máy xe lửa cùng chạy trên đoạn đường sắt thẳng với vận tốc 42km/h và 58km/h. Độ lớn vận tốc tương đối của đầu máy thứ nhất so với đầu máy thứ

By Athena

Hai đầu máy xe lửa cùng chạy trên đoạn đường sắt thẳng với vận tốc 42km/h và 58km/h. Độ lớn vận tốc tương đối của đầu máy thứ nhất so với đầu máy thứ hai trong các trường hợp sau:
a) Hai đầu chạy ngược chiều.
b) Hai đầu chạy cùng chiều.

0 bình luận về “Hai đầu máy xe lửa cùng chạy trên đoạn đường sắt thẳng với vận tốc 42km/h và 58km/h. Độ lớn vận tốc tương đối của đầu máy thứ nhất so với đầu máy thứ”

 1. Đáp án: 100 km/h; – 16 km/h

  Giải thích các bước giải: Hai đầu tàu đi ngược chiều:

  \({v_{12}} = {v_1} + {v_2} = 42 + 58 = 100\,\,km/h\)

  Hai đầu tàu đi cùng chiều:

  \({v_{12}}’ = {v_1} – {v_2} = 42 – 58 = – 16\,\,km/h\)

  Trả lời

Viết một bình luận

Bí kíp giúp ba mẹ không biết tiếng Anh vẫn có thể dạy con học Tìm hiểu thêm