Hai xe khởi hành từ A và B cùng lúc . bt nếu ik ngược chiều thì sau 15p khoảng cách 2 xe giảm 15km . nếu ik cùng chiều thì khoảng cách 2 xe giảm 5km .

Photo of author

By Charlie

Hai xe khởi hành từ A và B cùng lúc . bt nếu ik ngược chiều thì sau 15p khoảng cách 2 xe giảm 15km . nếu ik cùng chiều thì khoảng cách 2 xe giảm 5km . tìm v1 , v2

0 bình luận về “Hai xe khởi hành từ A và B cùng lúc . bt nếu ik ngược chiều thì sau 15p khoảng cách 2 xe giảm 15km . nếu ik cùng chiều thì khoảng cách 2 xe giảm 5km .”

 1. Đáp án:

   v2 = 40km/h          v1 = 20km/h

  Giải thích các bước giải:

   Vận tốc của 2 xe là:
  $\begin{array}{l}
  {s_1} + {s_2} = 15\\
   \Leftrightarrow {v_1}t + {v_2}t = 15\\
   \Leftrightarrow \dfrac{{{v_1}}}{4} + \dfrac{{{v_2}}}{4} = 15\\
   \Leftrightarrow {v_1} + {v_2} = 60\left( 1 \right)\\
  {s_2} – {s_1} = 5\\
   \Leftrightarrow {v_2}t – {v_1}t = 5\\
   \Leftrightarrow \dfrac{{{v_2}}}{4} – \dfrac{{{v_1}}}{4} = 5\\
   \Leftrightarrow {v_2} – {v_1} = 20\left( 2 \right)\\
  \left( 1 \right),\left( 2 \right) \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  {v_2} = 40km/h\\
  {v_1} = 20km/h
  \end{array} \right.
  \end{array}$

Viết một bình luận