hai xe oto chở số hàng 118 tấn thì mất tổng cộng 26 chuyến.Biết rằng mỗi chuyến xe thứ nhất chở 3 tấn,xe thứ 2 chở 7 tấn.Tính số chuyến mỗi xe đã chở

Photo of author

By Sadie

hai xe oto chở số hàng 118 tấn thì mất tổng cộng 26 chuyến.Biết rằng mỗi chuyến xe thứ nhất chở 3 tấn,xe thứ 2 chở 7 tấn.Tính số chuyến mỗi xe đã chở
Leave a Comment