hai người cùng cuốc một mảnh vườn sẽ hoàn thành trong 5h50p. nhưng sau 5h làm chung ,người thứ nhất bận việc khác nên không làm nữa ,một mình người th

Photo of author

By Skylar

hai người cùng cuốc một mảnh vườn sẽ hoàn thành trong 5h50p. nhưng sau 5h làm chung ,người thứ nhất bận việc khác nên không làm nữa ,một mình người thứ hai làm tiếp trong 2h nữa mới cuốc xong mảnh vườn .hỏi nếu làm một mình ,thì mỗi người sẽ làm trong bao lâu sẽ xong
Leave a Comment