Hai người leo núi đi bộ vs vận tốc 4km/h trên dường ngang, khoảng cách giữa 2 ng là 12 km, đến đoạn dốc cả 2 leo vs V =3km/h. Hỏi khoảng cách giữa 2 n

By Kaylee

Hai người leo núi đi bộ vs vận tốc 4km/h trên dường ngang, khoảng cách giữa 2 ng là 12 km, đến đoạn dốc cả 2 leo vs V =3km/h. Hỏi khoảng cách giữa 2 ng khi đi trên dốc?
GIÚP MIK VS AK!

0 bình luận về “Hai người leo núi đi bộ vs vận tốc 4km/h trên dường ngang, khoảng cách giữa 2 ng là 12 km, đến đoạn dốc cả 2 leo vs V =3km/h. Hỏi khoảng cách giữa 2 n”

 1. Đáp án:

  12km

   

  Giải thích các bước giải:

  Khoảng cách giữa 2 người lúc đầu là 12km, sau đó lên dốc 2 người đó có vận tốc thấp hơn lúc trước nhưng cả hai lại có vận tốc bằng nhau.

  ⇒ khoảng cách 2 người sẽ giống như ban đầu

   

  Trả lời

Viết một bình luận