Hòa tan 5,8 g Fe2O3 vào 10,2 g dung dịch axit HCl vừa đủ. Sau phản ứng thuđược dung dịch muối FeCl3 . Tính khối lượng dung dịch muối FeCl3?

By Parker

Hòa tan 5,8 g Fe2O3 vào 10,2 g dung dịch axit HCl vừa đủ. Sau phản ứng thuđược dung dịch muối FeCl3 . Tính khối lượng dung dịch muối FeCl3?

0 bình luận về “Hòa tan 5,8 g Fe2O3 vào 10,2 g dung dịch axit HCl vừa đủ. Sau phản ứng thuđược dung dịch muối FeCl3 . Tính khối lượng dung dịch muối FeCl3?”

 1. Fe2O3 + 6HCl —-> 2FeCl3 + 3H2O

  Theo định luật bảo toàn khối lượng:

  mFe2O3 + m dung dịch HCL= m dung dịch FeCl3

  -> m dung dịch FeCl3=5,8+10,2=16 gam

   

  Trả lời
 2. Đáp án:

   mFeCl3=16 gam

  Giải thích các bước giải:

   Fe2O3 + 6HCl —-> 2FeCl3 + 3H2O

  Bảo toàn khối lượng:

  mFe2O3 + m dung dịch HCL= m dung dịch FeCl3

  -> m dung dịch FeCl3=5,8+10,2=16 gam

  Trả lời

Viết một bình luận