Hai nhóm cùng làm một công việc trong 8 ngày sẽ xong. Nếu đội Một làm 1/3 công việc thì đội Hai cần 8 ngày để làm nốt phần công việc còn lại. Hỏi nếu

Photo of author

By Lydia

Hai nhóm cùng làm một công việc trong 8 ngày sẽ xong. Nếu đội Một
làm 1/3 công việc thì đội Hai cần 8 ngày để làm nốt phần công việc còn lại. Hỏi nếu làm riêng thì đội Một cần bao nhiêu ngày để hoàn thành công việc đó?

0 bình luận về “Hai nhóm cùng làm một công việc trong 8 ngày sẽ xong. Nếu đội Một làm 1/3 công việc thì đội Hai cần 8 ngày để làm nốt phần công việc còn lại. Hỏi nếu”

 1. Đáp án:

   `24` ngày 

  Giải thích các bước giải:

   Trong một ngày đội `1` làm được : 

  `1` : `8` = `1/8` (công việc) 

  Nếu đội `1` làm `1/3` công việc thì trong `8` ngày đội `2` làm được : 

  `1` – `1/3` = `2/3`(công việc)

  Trong `1` ngày đội `2` làm được : 

  `2/3` : `8` = `1/12` (công việc) 

  Trong `1` ngày đội `1` làm được : 

  `1/8` – `1/12` = `1/24` (công việc) 

  Nếu làm riêng thì đội `1` cần số ngày để hoàn thành công việc là : 

  `1` : `1/24` = `24` (ngày) 

  Đ/S : `24` ngày 

Viết một bình luận