Hàng hoá mà người Hy Lạp, Rô Ma không đem bán sang phương Đông là gì? Quốc gia cổ đại nào ở Châu Phi? Người đứng đầu thị tộc là người như thế nào?(VD:

By Abigail

Hàng hoá mà người Hy Lạp, Rô Ma không đem bán sang phương Đông là gì?
Quốc gia cổ đại nào ở Châu Phi?
Người đứng đầu thị tộc là người như thế nào?(VD:phụ nữ, đàn ông,….)

0 bình luận về “Hàng hoá mà người Hy Lạp, Rô Ma không đem bán sang phương Đông là gì? Quốc gia cổ đại nào ở Châu Phi? Người đứng đầu thị tộc là người như thế nào?(VD:”

 1. Nếu là hàng hóa mang sang bán thì người Hy Lạp và Roma đã đem hàng hóa là sản phẩm thủ công nho rượu rượ nếu là hàng hóa mang sang bán thì người Hy Lạp và Roma đã đem hàng hóa là sản phẩm thủ công rượu nho và dầu Oliu sang tận lưỡng Hà ai cập bán rồi mua về lúa mì và súc vật

  Quốc gia cổ đại ở châu Phi là quốc gia cổ đại phương đông

  Người trong thị tộc là người có quyền thế mạnh mẽ có sức mạnh 

  Trả lời
 2. Nếu là hàng hóa mang sang bán thì người Hy Lạp và Roma đã đem hàng hóa là sản phẩm thủ công nho rượu rượ nếu là hàng hóa mang sang bán thì người Hy Lạp và Roma đã đem hàng hóa là sản phẩm thủ công rượu nho và dầu Oliu sang tận lưỡng Hà ai cập bán rồi mua về lúa mì và súc vật

  Quốc gia cổ đại ở châu Phi là quốc gia cổ đại phương đông

  Người trong thị tộc là người có quyền thế mạnh mẽ có sức mạnh và là đàn ông hoặc có thể là phụ nữ nhưng họ chỉ cần họ khỏe là họ có thể là người trong thị tộc

  Trả lời

Viết một bình luận