quy đồng bỏ mẫu $\frac{28x+2y}{x+y}$ = 7,2 $\frac{28x+2y}{x+y}$ = 9

By Gianna

quy đồng bỏ mẫu
$\frac{28x+2y}{x+y}$ = 7,2
$\frac{28x+2y}{x+y}$ = 9

0 bình luận về “quy đồng bỏ mẫu $\frac{28x+2y}{x+y}$ = 7,2 $\frac{28x+2y}{x+y}$ = 9”

 1. Đáp án đây nhé bạn.

  +28x+ 2y/x+y=7,2 

  =28x +2y/x+y= 7,2(x+y)/x+y

  +28x+2y/x+y=9

  =28x+ 2y/x+y=9(x+y)/x+y

  *CHÚ Ý:

  /: NGHĨA LÀ PHẦN NHA BẠN.

  @CHÚC BẠN HỌC TỐT

  Trả lời
 2.                                                       Giải 

  28x+ 2y/x+y=7,2 

  =28x  +2y/x+y= 7,2(x+y)/x+y

  28x+2y/x+y=9

  =28x+  2y/x+y=9(x+y)/x+y

   

  Trả lời

Viết một bình luận