Hành động của hai nhân vật trong hiệp 4 ( văn bản chiến thắng Mtao Mxây )

Photo of author

By Rose

Hành động của hai nhân vật trong hiệp 4 ( văn bản chiến thắng Mtao Mxây )

0 bình luận về “Hành động của hai nhân vật trong hiệp 4 ( văn bản chiến thắng Mtao Mxây )”

 1. Bước vào cuộc chiến:

  – Hiệp đấu thứ nhất:

  + Hai bên lần lượt múa khiên.

  + Mtao Mxây múa trước: tỏ ra yếu ớt và kém cỏi.

  + Đăm Săn múa khiên: tỏ ra mạnh mẽ, tài giỏi hơn.

  + Kết quả hiệp đấu: Mtao Mxây chạy khắp nơi để tránh đường khiên Đăm Săn múa.

  – Hiệp đấu thứ hai:

  + Đăm Săn múa khiên: sức mạnh như gió bão. Cây giáo đâm liên tiếp Mtao Mxây nhưng không thủng.

  + Kết quả: Đam Săn nhờ sự giúp đỡ của Ông Trời đã cắt được đầu của Mtao Mxây. Dân làng Mtao Mxây nhất loạt theo Đam Săn về ngôi làng mới.

Viết một bình luận