Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 1100m. Biết rằng mảnh đất có 2 lần chiều dài hơn 3 lần chiều rộng là 100m. Tính diện tích của mảnh đất Giúp d

Photo of author

By Amaya

Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 1100m. Biết rằng mảnh đất có 2 lần chiều dài hơn 3 lần chiều rộng là 100m. Tính diện tích của mảnh đất
Giúp dùm vs ạ ????????

0 bình luận về “Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi là 1100m. Biết rằng mảnh đất có 2 lần chiều dài hơn 3 lần chiều rộng là 100m. Tính diện tích của mảnh đất Giúp d”

 1. Đáp án:

   Nửa chu vi mảnh vườn là : 1100 / 2 = 550 (m)

  Gọi dài và chiều rộng của mảnh vườn hình chữ nhật lần lượt là x(m) và y(m)

  Điều kiện : x , y ∈ Z*

  2 lần chiều dài hơn 3 lần chiều rộng là 100m ⇒ 2x – 3y = 100

  và x + y  = 550

  Giải hệ phương trình ta được : x = 350 (m) ; y = 200 (m)

  Diện tích của mảnh đất = x.y = 350.200 = 70000 (m²)

Viết một bình luận