Hãy cho biết có bao nhiêu số lẻ bé hơn 3016

Photo of author

By Alaia

Hãy cho biết có bao nhiêu số lẻ bé hơn 3016

0 bình luận về “Hãy cho biết có bao nhiêu số lẻ bé hơn 3016”

  1.                        Có những số lẻ bé hơn 3016 là :

                                     ( 3016 – 1 ) : 2 + 1 = 1005 ( số lẻ nhỏ hơn 2016 )

                                     Đáp số :  1005 số

Viết một bình luận