Hãy so sánh dây đốt nóng trong đèn sợi đốt với dây đốt nóng trong bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện?

By Harper

Hãy so sánh dây đốt nóng trong đèn sợi đốt với dây đốt nóng trong bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện?
Viết một bình luận