Hãy so sánh dây đốt nóng trong đèn sợi đốt với dây đốt nóng trong bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện?

Photo of author

By Harper

Hãy so sánh dây đốt nóng trong đèn sợi đốt với dây đốt nóng trong bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện?

0 bình luận về “Hãy so sánh dây đốt nóng trong đèn sợi đốt với dây đốt nóng trong bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện?”

  1. Dây đốt nóng đèn sợi đốt có tác dụng là dùng năng lượng điện để làm cho bóng đèn phát sáng còn đối với dây đốt nong trong bàn là điện, bếp điện, nồi cơm điện thì có tác dụng áp suất điện và làm nóng nhưng nó còn phụ thuộc kích thước mà vật sở hữu ( to hoặc bé ).

  2. dây đốt nóng trong đèn sợi đốt có tác dụng dùng năng lưowjng điện đẻ phát sáng thắp sáng cho bóng đèn còn dây đốt nóng của trong bàn là diện ,bếp điện ,nồi cơm điện có tác dụng làm nóng vào áp suất nhiệt,dây đốt nóng còn phụ thuộc vào kích thước của vật sở hữu như những vật to và vật bé

Viết một bình luận