Hãy thống kê các thành tựu văn hóa tiêu biểu ở nước ta thế kỉ XVI-XVIII

Photo of author

By Reagan

Hãy thống kê các thành tựu văn hóa tiêu biểu ở nước ta thế kỉ XVI-XVIII

0 bình luận về “Hãy thống kê các thành tựu văn hóa tiêu biểu ở nước ta thế kỉ XVI-XVIII”

 1. + Kiến trúc, điêu khắc: 

  Nhiều công trình có giá trị: Chùa Thiên Mụ (Huế), tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay ở chùa Bút Tháp (Bắc Ninh), các tượng La Hán ở chùa Tây Phương (Hà Nội)… một số tượng nhân vật (vua, chúa), tranh vẽ chân dung.

  + Nghệ thuật dân gian:

  Được thể hiện trên các vì, kèo ở các đình làng với các hình điêu khắc những cảnh sinh hoạt thường ngày của nhân dân như đi cày, đi bừa, đấu vật…

  + Nghệ thuật sân khấu:

  Nhiều làng có phường tuồng, phường chèo, phổ biến hàng loạt các làn điệu dân ca mang tính địa phương đậm nét như quan họ, hát dặm, hò, vè, lí, sim lượn…

  ⇒ Phản ánh trình độ phát triển cao, sự đa dạng phong phú của đời sống văn hoá của nhân dân ta.

  – Thể hiện sức sáng tạo của nhân dân trong lĩnh vực văn hoá.

 2. * Các thành tựu văn hóa tiêu biểu ở nước ta thế kỉ XVI-XVIII

  1. Tư tưởng, tôn giáo

  – Thế kỷ XVI – XVIII Nho giáo từng bước suy thoái, trật tự phong kiến bị đảo lộn.

  – Phật giáo có điều kiện khôi phục lại, nhưng không phát triển mạnh như thời kỳ Lý – Trần.

  – Thế kỷ XVI – XVIII đạo Thiên chúa được truyền bá ngày càng rộng rãi.

  – Tín ngưỡng truyền thống phát huy: Thờ cúng tổ tiên, thần linh, anh hùng hào kiệt.

  => Đời sống tín ngưỡng ngày càng phong phú.

  2. Giáo dục và văn học

  *Giáo dục:

  – Trong tình hình chính trị không ổn định, giáo dục Nho học vẫn tiếp tục phát triển.

  + Giáo dục ở Đàng Ngoài vẫn như cũ nhưng sa sút dần về số lượng.

  + Đàng Trong: 1646 chúa Nguyễn tổ chức khoa thi đầu tiên.

  + Thời Quang Trung: Đưa chữ Nôm thành chữ viết chính thống.

  – Giáo dục tiếp tục phát triển song chất lượng giảm sút. Nội dung giáo dục Nho học hạn chế sự phát triển kinh tế.

   *Văn học:

  – Nho giáo suy thoái.

  – Văn học chữ Hán giảm sút so với giai đoạn trước

  – Văn học chữ Nôm phát triển mạnh những nhà thơ nổi tiếng như: Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đào Duy Từ, Phùng Khắc Hoan

  – Bên cạnh dòng văn học chính thống, dòng văn học trong nhân dân nở rộ với các thể loại phong phú: ca dao, tục ngữ, lục bát, truyện cười, truyện dân gian… mang đậm tính dân tộc và dân gian.

  – Thế kỷ  XVIII chữ Quốc ngữ xuất hiện nhưng chưa phổ biến.

  3. Nghệ thuật và khoa học – kĩ thuật

  * Nghệ thuật:

  – Kiến trúc điêu khắc: Chùa Thiên Mụ(Huế), tượng Phật bà quan âm nghìn mắt nghìn tay, tượng La Hán chùa Tây Phương

  – Nghệ thuật dân gian hình thành và phát triển phản ánh đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đồng thời mang đậm tính địa phương.

  *Khoa học – kỹ thuật:

   – Sử học: Đại Việt thông sử, Phủ biên tạp lục, Đại Việt sử ký tiền biên…

   – Địa lý: Bản đồ Thiên Nam tứ chí lộ đồ thư.

   – Quân sự: Hổ trướng khu cơ.

   – Triết học: Tập sách Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Quý Đôn.

   – Y học: Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

  – Đúc súng đại bác theo phương Tây, đóng thuyền chiến, xây thành luỹ.

  # Hok tốt!

Viết một bình luận