Em hiểu thế nào là phòng bệnh? Phòng bệnh có lợi ích gì ? Có mấy vai trò của thức ăn đối với vật nuôi? Thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ như thế nào? M

Photo of author

By Alexandra

Em hiểu thế nào là phòng bệnh? Phòng bệnh có lợi ích gì ?
Có mấy vai trò của thức ăn đối với vật nuôi?
Thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ như thế nào?
Mục đích của dự trữ thức ăn để làm gì?

0 bình luận về “Em hiểu thế nào là phòng bệnh? Phòng bệnh có lợi ích gì ? Có mấy vai trò của thức ăn đối với vật nuôi? Thức ăn được tiêu hóa và hấp thụ như thế nào? M”

 1. Thức ăn được cơ thể vật nuôi tiêu hóa như sau:

  + Nước được cơ thể hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.

  + Protein được cơ thể hấp thụ dưới dạng các Axit amin.

  + Lipit được hấp thụ dưới dạng các Glyxerin và axit béo.

  + Gluxit được hấp thụ dưới dạng đường đơn.

  + Muối khoáng được cơ thể hấp thụ dưới dạng các Ion khoáng.

  + Các Vitamin được hấp thụ thẳng qua vách ruột vào máu.

  Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

  – Cung cấp năng lượng cho vật nuôi hoạt động và phát triển.

  – Cung cấp các chất dinh dưỡng cho vật nuôi lớn lên và tạo ra sản phẩm chăn nuôi

   Mục đích dự trữ thức ăn: Nhằm giữ thức ăn lâu hỏng và để luôn có đủ nguồn thức ăn cho vật nuôi.

 2. Vật nuôi bị bệnh khi có sự rối loạn chức năng sinh lí trong cơ thể do tác động của các yếu tố gây bệnh, làm giảm sút khả năng thích nghi của cơ thể với ngoại cảnh, làm giảm sút khả năng sản xuất và giá trị kinh tế của vật nuôi.

  Có 4 vai trò của thức ăn đối với vật nuôi

  Thức ăn đc tiêu hóa chủ yếu ở dạ dày và ruột thành các chất dinh dưỡng.Sau đó đc hấp thụ qua thành ruột vào mạch máu chuyển đến các tế bào.

  Nhằm giữ thức ăn lâu hỏng trong thời gian dài và để luôn có đủ nguồn thức ăn cho vật nuôi.

Viết một bình luận