Hãy tìm những động vật có hình thức sinh sản vô tính sau đây: thủy tức, giun đất, giun đũa,tôm sông, cá chép, trai sông, trùng biến hình, san hô, thằn

By Amara

Hãy tìm những động vật có hình thức sinh sản vô tính sau đây: thủy tức, giun đất, giun đũa,tôm sông, cá chép, trai sông, trùng biến hình, san hô, thằn lằn bóng đuôi dài, chim bồ câu, thỏ, trùng roi xanh

0 bình luận về “Hãy tìm những động vật có hình thức sinh sản vô tính sau đây: thủy tức, giun đất, giun đũa,tôm sông, cá chép, trai sông, trùng biến hình, san hô, thằn”

Viết một bình luận