HCl—>Cl2–>HCl—>FeCl2—>Fe(OH02–>FeO

By Nevaeh

HCl—>Cl2–>HCl—>FeCl2—>Fe(OH02–>FeO

0 bình luận về “HCl—>Cl2–>HCl—>FeCl2—>Fe(OH02–>FeO”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   2HCl–>H2+Cl2

  H2+Cl2–>2HCl

  Fe+2HCl–>FeCl2+H2

  FeCl2+2NaOH–>Fe(OH)2+NaCl

  Fe(OH)2–>FeO+H2O

  Trả lời

Viết một bình luận