Biết 10,4 L dầu cân nặng 7,904kg.Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu lượng dầu đó cân nặng 10,64kg?

By Gabriella

Biết 10,4 L dầu cân nặng 7,904kg.Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu lượng dầu đó cân nặng 10,64kg?

0 bình luận về “Biết 10,4 L dầu cân nặng 7,904kg.Hỏi có bao nhiêu lít dầu nếu lượng dầu đó cân nặng 10,64kg?”

 1. Đáp án:

  ` 14l`

  Giải thích các bước giải:

   Cân năng của 1 lít dầu là:

  `7,904:10,4=0,76(kg)`

  Số lít dầu nặng 10,64 kg là:

  `10,64:0,76=14(lít)`

                     Đáp sô: `14l`

  Trả lời
 2. Đáp án:

   `14` l

  Giải thích các bước giải:

  `1` l dầu hỏa cân nặng là:
  `7,904:10,4=0,76(l)`
  Có số l dầu nếu nó cân nặng `10,64kg` là:
  `10,64:0,76=14(l)`
  Đáp số:`14` l

  Trả lời

Viết một bình luận