hcl cộng với các chất ;fe,cu,cuo,fe(oh)3,na2so4,na2co3,kmno4 (kết hợp vs các chất này và tạo thành các chất như thế nào) (nhờ các bác các chị giúp em

Photo of author

By Emery

hcl cộng với các chất ;fe,cu,cuo,fe(oh)3,na2so4,na2co3,kmno4 (kết hợp vs các chất này và tạo thành các chất như thế nào) (nhờ các bác các chị giúp em cái nha)

0 bình luận về “hcl cộng với các chất ;fe,cu,cuo,fe(oh)3,na2so4,na2co3,kmno4 (kết hợp vs các chất này và tạo thành các chất như thế nào) (nhờ các bác các chị giúp em”

 1. Các chất tác dụng HCl: Fe, CuO, Fe(OH)3, Na2CO3, KMnO4. 

  Fe+ 2HCl -> FeCl2+ H2 

  CuO+ 2HCl -> CuCl2+ H2O 

  Fe(OH)3+ 3HCl -> FeCl3+ 3H2O 

  Na2CO3+ 2HCl -> 2NaCl+ CO2+ H2O 

  2KMnO4+ 16HCl -> 2KCl+ 2MnCl2+ 5Cl2+ 8H2O

 2. Mình nhắc lại quy tắc cho bạn nhớ nha:

  1. Axit + Kim loại hoạt động (K, Na, Ba, Ca, Mg, Al, Zn, Fe) -> Muối + H2

  Lưu ý: Cu không phản ứng với axit thông thường như HCl, H2SO4, H3PO4,… Mà chỉ phản ứng với HNO3 đặc và H2SO4 đặc

  2. Axit + Oxit bazo -> Muối + H2O

  Lưu ý: CuO tác dụng được với axit thông thường

  3. Axit + Muối -> Axit mới + muối mới 

  Lưu ý: Điều kiện để xảy ra phản ứng này là axit mới hoặc muối mới phải bay hơi hoặc kết tủa (VD: có khí CO2 do axit mới là H2CO3,…)

  – Nếu axit mới là H2SO3 hoặc H2CO3 thì sẽ bị phân hủy ngay thành SO2/CO2 + H2O

  4. Axit + Bazo -> Muối + H2O (Phản ứng trung hòa)

  Lưu ý: Phản ứng này luôn luôn xảy ra kể cả bazo có tan hay không tan trong nước

  BÀI LÀM:

  1. 2HCl + Fe -> FeCl2 + H2

  2. Fe(OH)3 + 3HCl -> Fecl3 + 3H2o

  3. HCl + Na2SO4 -> Không phản ứng do không tạo ra kết tủa/ khí

  4. 2HCl+ Na2CO3 -> 2NaCl + H2O + CO2

  5. CuO + 2HCl -> CuCl2 + H2O

  6. 2KMnO4 + 16HCl -> 2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2

  (Đây là phản ứng để điều chế khí Clo trong phòng thí nghiệm)

  (PT tổng quát cho dạng trên là: HCl + muối của các chất có số OXH cao -> Muối clorua + H2O + Cl2)

   

Viết một bình luận