help me pls Biểu thức đại số biểu thị tổng quãng đường đi được của một người khi người đó đi bộ trong x(h) với vận tốc 5km/h và sau đó đi bằng ôtô tro

By Liliana

help me pls
Biểu thức đại số biểu thị tổng quãng đường đi được của một người khi người đó đi bộ trong x(h) với vận tốc 5km/h và sau đó đi bằng ôtô trong y(h) với vận tốc 55km/h là blank (km).

0 bình luận về “help me pls Biểu thức đại số biểu thị tổng quãng đường đi được của một người khi người đó đi bộ trong x(h) với vận tốc 5km/h và sau đó đi bằng ôtô tro”

Viết một bình luận