Hiện nay trung bình cộng số tuổi bố và con là 25 tuổi. Tuổi bố hơn con là 28 tuổi. Tìm số tuổi của con và bố hiện nay

By Madelyn

Hiện nay trung bình cộng số tuổi bố và con là 25 tuổi. Tuổi bố hơn con là 28 tuổi. Tìm số tuổi của con và bố hiện nay

0 bình luận về “Hiện nay trung bình cộng số tuổi bố và con là 25 tuổi. Tuổi bố hơn con là 28 tuổi. Tìm số tuổi của con và bố hiện nay”

 1. Tổng số tuổi của hai bố con là :

  25 × 2 = 50 ( tuổi )

  Tuổi bố là :

  ( 50 + 28 ) : 2 = 39 ( tuổi )

  Tuổi con là :

  50 – 39 =11 ( tuổi )

  đáp số : bố : 39 tuổi ; con : 11 tuổi

  Trả lời
 2. Lời giải:

  Tổng số tuổi của bố và con hiện nay là:

  25 x 2 = 50 (tuổi)

  Vì tuổi bố và tuổi con luôn cách nhau 28 tuổi nên:

  Hiện nay bố có số tuổi là:

  (50+28) : 2 = 39 (tuổi)

  Hiện nay con có số tuổi là:

  50 – 39 = 11 (tuổi)

  Đáp số: Bố: 39 tuổi; Con: 11 tuổi.

  Trả lời

Viết một bình luận