Theo em, người cha và người mẹ khi làm phụ huynh thì mỗi người có những đặc điểm riêng nào?

By Nevaeh

Theo em, người cha và người mẹ khi làm phụ huynh thì mỗi người có những đặc điểm riêng nào?

0 bình luận về “Theo em, người cha và người mẹ khi làm phụ huynh thì mỗi người có những đặc điểm riêng nào?”

 1. $Làm$

  Theo em, người cha và người mẹ khi làm phụ huynh thì mỗi người có những đặc điểm riêng nào?

  ⇒ Theo em, người cha và người mẹ khi làm phụ huynh thì mỗi người có những đặc điểm riêng:

  -cách dạy con.

  -tính cách mỗi  người khi dạy con cái.

  -nghe tình hình học tập của con,…

  ….(có thể thêm).

  #Don

  Trả lời
 2. $=>$ 

  *Người cha khi dạy con thường đa phần sẽ nghiêm khắc , quả quyết , kiên định và yêu thương không được thể hiện ra ngoài

  *Người mẹ khi dạy con thường đa phần sẽ dịu đang , mềm mỏng , kiên trì , yêu thương được thể hiện thì trong từng lời nói , hành động , cử chỉ , thái độ

  Trả lời

Viết một bình luận