Hình hộp chữ nhật có chiều dài và chiều rộng của đáy lần lượt là: 10 cm, 9 cm. Chiều cao của hình hộp là 7 cm. Diện tích xung quanh của hình hộp chữ n

Photo of author

By Clara

Hình hộp chữ nhật có chiều dài và chiều rộng của đáy lần lượt là: 10 cm, 9 cm. Chiều cao của hình hộp là 7 cm.
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là …cm2
Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là … cm2
Thể tích của hình hộp chữ nhật là…cm3
Viết một bình luận