hình lập phương A có cạnh 2cm hình lập phương B có cạnh gấp 3 lần hình lập phương A hỏi a, diện tích toàn phần hình B gấp mấy lần diện tích toàn phần

Photo of author

By Katherine

hình lập phương A có cạnh 2cm hình lập phương B có cạnh gấp 3 lần hình lập phương A hỏi
a, diện tích toàn phần hình B gấp mấy lần diện tích toàn phần hình A
b, thể tích hình B gấp mấy lần thể tích hình A
giúp mk , mk cần gấp nhớ làm đúng nha mk sẽ cho 5 sao
Leave a Comment