Hoà tan 11,2 gam kim loại bằng dung dịch axit sunfuric loãng vừa đủ thu được dung dịch muối và có 44.8 lít H2 thoát ra ở đktc.Tìm kim loại trên. ai g

By Hadley

Hoà tan 11,2 gam kim loại bằng dung dịch axit sunfuric loãng vừa đủ thu được dung dịch muối và có 44.8 lít H2 thoát ra ở đktc.Tìm kim loại trên.
ai giúp e với ạ ;-;

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận