Bài 1 : tìm x a, 1,35/1,25=0,1x/0,2 b, 2x : 9 = 8 : x XIN MỌI NGƯỜI GIÚP EM 2 CÂU NÀY VỚI Ạ

By Rose

Bài 1 : tìm x
a, 1,35/1,25=0,1x/0,2
b, 2x : 9 = 8 : x
XIN MỌI NGƯỜI GIÚP EM 2 CÂU NÀY VỚI Ạ

0 bình luận về “Bài 1 : tìm x a, 1,35/1,25=0,1x/0,2 b, 2x : 9 = 8 : x XIN MỌI NGƯỜI GIÚP EM 2 CÂU NÀY VỚI Ạ”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a, 1,35\1,25 = 0,1x\0,2

  ⇒0,1x =( 1,35 ×0,2 ) ÷1,25

  ⇒0,1x =0,216

  ⇒X = 2,16

  b, 2x\9 =8\x

  ⇒2X ×X =9 ×8

  ⇒2 X² =72

  ⇒X² =36

  ⇒X = 6

  Mik dùng phương pháp nhân chéo nha bạn 

  Chúc bạn học tốt

  Trả lời
 2. a) $\dfrac{1,35}{1,25}=\dfrac{0,1x}{0,2}$

  $0,1x.1,25=1,35.0,2=0,27$

  $(0,1.1,25).x=0,27$

  $0,125.x=0,27$

  $→x=0,27:0,125=2,16$

  b) $\dfrac{2x}{9}=\dfrac{8}{x}$

  $2x.x=8.9=72$

  $2x^2=72$

  $x^2=72:2=36$

  \(→\left[ \begin{array}{l}x=\sqrt{36}=6\\x=-\sqrt{36}=-6\end{array} \right.\)

   

  Trả lời

Viết một bình luận