Hòa tan 25g CuSO4*5H2O vào nước cất tạo thành dung dịch có nồng độ 0,2M. Tính thể tích của dung dịch

Photo of author

By Melanie

Hòa tan 25g CuSO4*5H2O vào nước cất tạo thành dung dịch có nồng độ 0,2M. Tính thể tích của dung dịch

0 bình luận về “Hòa tan 25g CuSO4*5H2O vào nước cất tạo thành dung dịch có nồng độ 0,2M. Tính thể tích của dung dịch”

 1. Chúc bạn học tốt!!!

  Đáp án:

  `0,5l`

  Giải thích các bước giải:

  `n_{CuSO_4 . 5H_2O}={25}/{250}=0,1 mol`

  `=> n_{CuSO_4}=0,1 mol`

  `=> V_{dd}={0,1}/{0,2}=0,5l`

 2. $nCuSO4.5H2O = 25/250 = 0,1$

  $<=> nCuSO4 = 0,1$

  $Vdd = 0,1/0,2 = 0,5 (lít)$

  Tuy hơi thừa nhưng CuSO4.5H2O là tinh thể ngậm nhước ạ ! ^_^

  học tốt!

   

Viết một bình luận