hòa tan hết 14,4g hh gồm fe và mg vào hno3 loãng dư thu được dung dịch A và 2,352 lít khí hỗn hợp 2 khí n2 và n2o có m=3,74g a) tính thành phần phần t

By Daisy

hòa tan hết 14,4g hh gồm fe và mg vào hno3 loãng dư thu được dung dịch A và 2,352 lít khí hỗn hợp 2 khí n2 và n2o có m=3,74g
a) tính thành phần phần trăm của mỗi kl trong hh ban đầu
b) tính số mol hno3 ban đầu , biết hno3 dư 10% so với lượng cần thiết
giải = phương pháp bảo toàn e giúp em với ạ

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận