hòa tan hết 14,4g hh gồm fe và mg vào hno3 loãng dư thu được dung dịch A và 2,352 lít khí hỗn hợp 2 khí n2 và n2o có m=3,74g a) tính thành phần phần t

Photo of author

By Daisy

hòa tan hết 14,4g hh gồm fe và mg vào hno3 loãng dư thu được dung dịch A và 2,352 lít khí hỗn hợp 2 khí n2 và n2o có m=3,74g
a) tính thành phần phần trăm của mỗi kl trong hh ban đầu
b) tính số mol hno3 ban đầu , biết hno3 dư 10% so với lượng cần thiết
giải = phương pháp bảo toàn e giúp em với ạ
Leave a Comment