có 5 tế bào sinh dục đực sơ khai cùng nguyên phân liên tiếp hai lần tạo ra các tế bào con a tính số tế bào con tạo ra ? b các tế bào tạo ra trải qua

By Natalia

có 5 tế bào sinh dục đực sơ khai cùng nguyên phân liên tiếp hai lần tạo ra các tế bào con
a tính số tế bào con tạo ra ?
b các tế bào tạo ra trải qua vùng kín và giảm phân tạo các giao tử tìm số giao tử đực được tạo thành?
c biết hiệu suất thụ tinh của giao tử đực là 50% xác định số hợp tử tạo thành?

0 bình luận về “có 5 tế bào sinh dục đực sơ khai cùng nguyên phân liên tiếp hai lần tạo ra các tế bào con a tính số tế bào con tạo ra ? b các tế bào tạo ra trải qua”

 1. a, Số tế bào con tạo ra là: 5 x $2^{2}$ = 20 tế bào.

  b, Số giao tử được tạo thành là: 20 x 4 = 80 giao tử

  c, Số hợp tử tạo thành là: 80 x 50% = 40 hợp tử 

  Trả lời
 2. Đáp án:

  a.

  – Số tế bào con được tạo ra sau nguyên phân là:

  5 × $2^{2}$ = 20 tế bào

  b.

  – Số tinh trùng được tạo ra sau giảm phân là:

  20 × 4 = 80 tinh trùng

  c.

  – Số hợp tử được tạo thành là:

  80 × 50% = 40 hợp tử

  Trả lời

Viết một bình luận