Hòa tan hết 14,5 gam hỗn hợp gồm CuO và Zn vào dung dịch HCl loãng, dư. Thấy thoát ra 2,24 lít khí (đktc). a) Viết phương trình hóa học của phản ứng x

By Audrey

Hòa tan hết 14,5 gam hỗn hợp gồm CuO và Zn vào dung dịch HCl loãng, dư. Thấy
thoát ra 2,24 lít khí (đktc).
a) Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.
b) Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.

0 bình luận về “Hòa tan hết 14,5 gam hỗn hợp gồm CuO và Zn vào dung dịch HCl loãng, dư. Thấy thoát ra 2,24 lít khí (đktc). a) Viết phương trình hóa học của phản ứng x”

 1. CuO + 2HCl ==> CuCl2 + H2O

  Zn + 2HCl ==> ZnCl2 + H2

  0,1……………………………………..0,1

  Ta có: nH2= 2,24/22,4= 0,1 (mol)

  ==> mZn= 0,1×65= 6,5 (g)

  ==> mCuO= 14,5-6,5= 8 (g)

   

  Trả lời

Viết một bình luận