Học kỳ 1 các học sinh lớp 9 A được chia thành 2 loại khá và giỏi, số học sinh giỏi nhiều hơn số học sinh khá là 12 học sinh. Sang học kỳ 2, sĩ số lớp

Photo of author

By Maria

Học kỳ 1 các học sinh lớp 9 A được chia thành 2 loại khá và giỏi, số học sinh giỏi nhiều hơn số học sinh khá là 12 học sinh. Sang học kỳ 2, sĩ số lớp giữ nguyên, nhưng có 4 học sinh ká tiến bộ thành học sinh giỏi nên học sinh giỏi gấp 3 số học sinh Khá. Tính số học sinh khá, số hocj sinh giỏi của lớp 9A ở học kỳ 1?

0 bình luận về “Học kỳ 1 các học sinh lớp 9 A được chia thành 2 loại khá và giỏi, số học sinh giỏi nhiều hơn số học sinh khá là 12 học sinh. Sang học kỳ 2, sĩ số lớp”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   gỌI số hs khá hk1 là : `x(hs)(x>0)`

  =>Số hs giỏi hk1 là : `x+12(hs)`

  =>Số hs khá hk2 là : `x-4(hs)`

  =>Số hs giỏi hk2 là : `x+12+4=x+16(hs)`

  học sinh giỏi gấp 3 số học sinh Khá nên ta có pt :

  `x+16=3(x-4)`

  `=>x+16=3x-12`

  `=>x-3x=-12-16`

  `=>-2x=-28`

  `=>x=14`(thỏa mãn)

  Vậy số hs khá hk1 là : `14hs`

         Số hs giỏi hk1 là : `14+12=26hs`

Viết một bình luận