Học sinh của các tổ 1,tổ 2,tổ 3,tổ 4 của lớp 7Atrong đợt thi đua chào mừng này nhà giáo Việt Nam 20-11.Các tổ giành được số hoa điểm tốt lần lượt tỉ l

Photo of author

By Arianna

Học sinh của các tổ 1,tổ 2,tổ 3,tổ 4 của lớp 7Atrong đợt thi đua chào mừng này nhà giáo Việt Nam 20-11.Các tổ giành được số hoa điểm tốt lần lượt tỉ lệ với 9,8,7,6.Biết tổng số hoa tổ 1 và 2 nhiều hơn tổng số hoa của tổ 3 và 4 là 20 hoa .tính số hoa của mỗi tổ

0 bình luận về “Học sinh của các tổ 1,tổ 2,tổ 3,tổ 4 của lớp 7Atrong đợt thi đua chào mừng này nhà giáo Việt Nam 20-11.Các tổ giành được số hoa điểm tốt lần lượt tỉ l”

 1.  Gọi số hoa tổ `1` , tổ `2` , tổ `3` , tổ `4` lần lượt là `a,b,c,d`

  Theo đề bài , ta có : `a/9 = b/8 = c/7 = d/6 và  ( a + b ) +  ( c + d ) = 20`

  Áp dụng tính chất dãy tỉ só bằng nhau : `a/9 = b/8 = c/7 = d/6 = \frac{(a+b) – (c+d )}{(9+8) – ( 7+6)} = \frac{ 20}{4} = 5`

  `a/9 = 5 => a = 45`

  `b/8 = 5 => b = 40`

  `c/7 = 5 => c = 35`

  `d/6 = 5 => d = 30`

  Vậy số hoa của tổ `1` , tổ `2` , tổ `3` , tổ `4` lần lượt là : `45,40,35,30` bông hoa

   

Viết một bình luận