hỏi câu nữa nhé : tìm và sửa lỗi 1. London is a expensive city 2. The party wá such boring that I decided to leave early 3. My father’s o

Photo of author

By Elliana

hỏi câu nữa nhé :
tìm và sửa lỗi
1. London is a expensive city
2. The party wá such boring that I decided to leave early
3. My father’s office are on the second floor
4. Peter earned many money last year
5. How long does it take you getting to school ?

0 bình luận về “hỏi câu nữa nhé : tìm và sửa lỗi 1. London is a expensive city 2. The party wá such boring that I decided to leave early 3. My father’s o”

 1. 1. a -> an ( expensive có nguyên âm e ở đầu nên dùng mạo từ an)

  2. such -> so ( s + so + adj + that + clause)

  3. are -> is ( my father’s office là chủ ngữ số ít -> is)

  4. earned -> earn ( phân từ của earn là earn)

  5. getting -> to get ( take to V)

 2. câu 1

  a thành an expensive có nguyên âm là e nên ta dùng an chứ ko phải a

  sửa lại London is an expensive city

  câu 2

  such sửa thành so ( vì ta có công thức s + so + adj + that + mệnh đề )

  câu 3

  are thành is vì are chỉ số nhìu , is chỉ số ít mà My father’s office là số ít 

  câu 4

  earned thành earn vì earn là V bất quy tắc 

  quá khứ của earn cx là earn

  câu 5

  getting sửa thành to get nhé vì ta có công thức take cộng V nguyên mẫu

Viết một bình luận