một máy sử dụng bộ truyền động ăn khớp có số răng bánh dẫ là 60 răng, bánh bị dẫn là 20 răng.Tính rỉ số truyền i. Bánh răng nào quayy nhanh hơn và nha

Photo of author

By Cora

một máy sử dụng bộ truyền động ăn khớp có số răng bánh dẫ là 60 răng, bánh bị dẫn là 20 răng.Tính rỉ số truyền i. Bánh răng nào quayy nhanh hơn và nhanh hơn bao nhiêu lần? Để truyền chuyển động đi xa thì ta phải làm như thế nào nếu vẫn sử dụng bộ truyền động ăn khớp? trong thực tế để truyền chuyển đọng đi xa người ta thường dùng bộ truyền động nào?tại sao

0 bình luận về “một máy sử dụng bộ truyền động ăn khớp có số răng bánh dẫ là 60 răng, bánh bị dẫn là 20 răng.Tính rỉ số truyền i. Bánh răng nào quayy nhanh hơn và nha”

 1. Tóm Tắt : D1 = 60               

                  D2 = 20                  

                  i = ?

  Ta có : i = D1/D2 = 60/20 = 3 ( lần ) .

  => Bánh bị dẫn quay nhanh hơn bánh dẫn 3 lần .

  -Để truyền chuyển động đi xa hơn mà vẫn sử dụng bộ truyền động ăn khớp thì người ta sẽ dùng bộ truyền chuyển động xích hoặc nhiều cặp bánh răng kế tiếp nhau .

  -Trong thực tế để truyền chuyển động đi xa người ta thường dùng bộ truyền động : truyền động ăn khớp , truyền động ma sát và truyền động đai . Truyền động ma sát và truyền động đai được sử dụng rộng rãi hơn .

  -Vì bộ truyền động đai có cấu tạo đơn giản , làm việc êm , ít ồn , có thể truyền chuyển động giữa các trục cách xa nhau nên được sử dụng rộng rãi trong nhiều loại máy móc khác nhau .

Viết một bình luận