Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra hai ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Tìm c

Photo of author

By Ariana

Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra hai ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Tìm công thức của X

0 bình luận về “Hợp chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử C6H10O4. Thủy phân X tạo ra hai ancol đơn chức có số nguyên tử cacbon trong phân tử gấp đôi nhau. Tìm c”

 1. Đáp án:

  \[C{H_3}{\rm{OOCC}}{{\rm{H}}_2}COOC{H_2}C{H_3}\]

  Giải thích các bước giải:

  \[{k_X} = \frac{{2C + 2 – H}}{2} = \frac{{6.2 + 2 – 10}}{2} = 2\]

  X thủy phân tạo 2 ancol nên X có 2 gốc COO

  Do đó X no 2 chức.

  Vì 2 ancol có số C gấp đôi nhau nên nếu số C của một ancol là x -> ancol còn lại là 3x

  ->3x<6 ->x<2 -> x=1

  -> 2ancol no đơn chức đó phải là CH3OH và C2H5OH

  CTCT của X phải là 

  \[C{H_3}{\rm{OOCC}}{{\rm{H}}_2}COOC{H_2}C{H_3}\]

 2. Thủy phân X tạo ra 2 ancol có số mol gấp đôi nhau

  => Số C có thể là 1 – 2 hoặc 2 – 4 …. nhưng từ cặp 2- 4 trở đi sẽ thiếu C cho gốc axit

  => X tạo bởi CH3OH và C2H5OH

  => X là CH3OCO-CH2-COOC2H5.  

   

Viết một bình luận