Hs khối 6 có 156 nam và 130 nữ cô muốn chia ra sao cho mỗi tổ có số nam và nữ bằng nhau . Hỏi có thể chia thành mấy tổ mỗi tổ có bao nhiêu nam bao nhi

By Reese

Hs khối 6 có 156 nam và 130 nữ cô muốn chia ra sao cho mỗi tổ có số nam và nữ bằng nhau . Hỏi có thể chia thành mấy tổ mỗi tổ có bao nhiêu nam bao nhiêu nữ

0 bình luận về “Hs khối 6 có 156 nam và 130 nữ cô muốn chia ra sao cho mỗi tổ có số nam và nữ bằng nhau . Hỏi có thể chia thành mấy tổ mỗi tổ có bao nhiêu nam bao nhi”

 1. Ta gọi số tổ là x, vậy 156, 130 chia hết cho x nên x=ƯCLN(156,130)

  ƯCLN(156,130)

  130=5.2.13

  156=3.2².13

  ƯCLN(156,130)=2.13=26

  Số nữ trong mỗi tổ là: 130:26=5 hs

  Số nam trong mỗi tổ là: 156:26=6 hs

  Trả lời
 2. Đáp án:

   Có thể chia thành 26 tổ mỗi tổ có 6 nam và 5 nữ

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số tổ có thể chia được nhiều nhất là x.

  Theo đề ta có:156 chia hết cho x và 130 chia hết cho x⇒x∈ƯCLN(156,130)

  Ta có:156=2².3.13

            130=2.5.13

  ƯCLN(156,130)=13.2=26

  Vậy có thể chia được nhiều nhất thành 26 tổ.

  Khi đó số nam trong mỗi tổ là:156:26=6(học sinh)

             số nữ trong mỗi tổ là:130:26=5(học sinh)

  #Nocopy

  Xin hay nhất

  Trả lời

Viết một bình luận