Hương và Hồng hẹn gặp nhau lúc 10 giờ 40 phút sáng . Hương tới chỗ hẹn lúc 10 giờ 20 phút còn Hồng lại đến muộn mất 15 phút .Hỏi Hương phải đợi Hồng

Photo of author

By aihong

Hương và Hồng hẹn gặp nhau lúc 10 giờ 40 phút sáng . Hương tới chỗ hẹn lúc 10 giờ 20 phút còn Hồng lại đến muộn mất 15 phút .Hỏi Hương phải đợi Hồng trong bao nhiêu lâu? giúp tui với

0 bình luận về “Hương và Hồng hẹn gặp nhau lúc 10 giờ 40 phút sáng . Hương tới chỗ hẹn lúc 10 giờ 20 phút còn Hồng lại đến muộn mất 15 phút .Hỏi Hương phải đợi Hồng”

 1. Đổi 10 giờ 40= 640 phút                   10 giờ 20=620 phút Hương đến sớm hơn với giờ hẹn số phút là:        640 -620=20 (phút)Hương phải đợi Hồng số phút là :       20+15=35 ( phút)           Đ/S : 35 phút

 2. Đáp án:Đổi 10 giờ 40= 640 phút

                     10 giờ 20=620 phút

   Hương đến sớm hơn với giờ hẹn số phút là: 

         640 -620=20 (phút)

  Hương phải đợi Hồng số phút là :

         20+15=35 ( phút)

             Đ/S : 35 phút

  Giải thích các bước giải:

   

Viết một bình luận