Hương và Hồng hẹn gặp nhau lúc 10 giờ 40 phút sáng . Hương tới chỗ hẹn lúc 10 giờ 20 phút còn Hồng lại đến muộn mất 15 phút .Hỏi Hương phải đợi Hồng

By aihong

Hương và Hồng hẹn gặp nhau lúc 10 giờ 40 phút sáng . Hương tới chỗ hẹn lúc 10 giờ 20 phút còn Hồng lại đến muộn mất 15 phút .Hỏi Hương phải đợi Hồng trong bao nhiêu lâu? giúp tui với
Viết một bình luận