khi cộng hai hỗn số 3 1/5 và 2 2/3 bạn cường làm như sau 3 1/5 + 2 2/3 = 16/5 + 8/3 =48/15 + 40/15 = 88/15 =5 13/15 a, bạn cường đã tiến hành cộng hai

Photo of author

By Audrey

khi cộng hai hỗn số 3 1/5 và 2 2/3 bạn cường làm như sau
3 1/5 + 2 2/3 = 16/5 + 8/3 =48/15 + 40/15 = 88/15 =5 13/15
a, bạn cường đã tiến hành cộng hai hỗn số như thế nào ?
b, có cách nào tính nhanh hơn không ?
giúp mình chi tiết nha cảm ơn

0 bình luận về “khi cộng hai hỗn số 3 1/5 và 2 2/3 bạn cường làm như sau 3 1/5 + 2 2/3 = 16/5 + 8/3 =48/15 + 40/15 = 88/15 =5 13/15 a, bạn cường đã tiến hành cộng hai”

Viết một bình luận